Savjeti

Da li odabrati parket, laminat ili vinil ?

Evo nekoliko opisnih karakteristika  pojedinih materijala.

PARKET je prirodan materijal od drveta, daje osjećaj topline, dugovječan (moguće nanovo brušenje i lakiranje).  Nakon nekog vremena na parketu ćete uočiti  oštećenja (tragovi življenja) kao što su ogrebotine , udubljenja i slično što je normalna pojava i rezultat korištenja prostorija u kojima je drveni pod.

LAMINAT je umjetan materijal izrađen od HDF ploče sa završnim  slojem  od melaminskih smola. Otporan je na habanje te znatno jeftiniji od parketa. Laminat se izrađuje u veoma vjernim imitacijama parketa skoro svih vrsta drveta i keramičkih pločica. Izvedba “V” utora na laminatu daje jedan viši nivo vizualnog izgleda laminata, jer  imitara izgled starih  daščanih podova te je dostojna zamjena za parket.

VINIL je pod koji je izrađen od umjetnih materijala kao što je PVC ojačan  staklenim vlaknima čija je površina zaštićena poluretanskim premazom.  Mali “V” utor daje prirodan i skladan izgled poda. Izrađuje se u imitacijama parketa i keramičkih pločica. Vinil je vodootporan, negoriv, protuklizan i antistatičan pod. Dobar je izolator pa se smatra tihim podom. Vinil je topla podna obloga pa je ugodno po njemu hodati bos.

 

SAVJETI ZA POSTAVU I ODRŽAVANJE PARKETA

Parket je proizveden od drveta koji je prirodan materijal te je normalno da postoje razlike u boji i strukturi godova na parketnim daščicama (diskoloracija). Promjena boja – diskoloracija izraženija je kod:

 • većih dimenzija parketnih daščica
 • parketa intezivnijih boja
 • nižih klasa parketa unutar iste vrste drveta

Parket je prirodan materijal pa za njega vrijede zakonitosti standardnog bubrenja i utezanja kao prilagodbe na okolinu. To je potpuno prirodna pojava i ne može se izbjeći. S vremenom će se na Vašem parketu uočiti tragovi upotrebe (življenja), te tada možete jednostavno parket prebrusiti i nanovo lakirati ili uljiti. Postavu parketa povjerite registriranom parketaru koji Vam može dati garanciju za kvalitet izvedenih radova. Ne polažite parket prije negoli vam parketar izmjeri vlagu u betonskoj podlozi (vlaga ne smije biti veća od 2%). Pri čišćenju parketa ne upotrebljavajte krpe koje su jako namočene u vodi jer je vlaga najveći neprijatelj drvenih podova.

Razvrstavanje kvalitete parketnih daščica obavlja se prema vrstama drva, dopustivim greškama u drvu i obradi, specifičnostima klasiranja prema primjenjenoj vrsti drva, specifičnim greškama vezanim za odabranu vrstu drva (bijel drva, pukotine, veličina i gustoća kvržica, usukanost žice), te ostale moguće greške koje ne utječu na čvrstoću i trajnost parketa. Parketi moraju zadovoljiti Hrvatske norme HRN D.D5.020., kao što to mora i skladištenje i mjesta ugradnje istih. Za neprimjeran način ugradnje i skladištenja bilo klimatski ili mehanički proizvođač i isporučioc ne odgovaraju i ne prihvaćaju reklamacije po tim osnovama.

Danas na tržištu prodaje se parket koji je prošao u proizvodnji sušenje u sušarama i ima dozvoljenu vlagu između 7 i 10%, te nije potrebno nikakvo dodatno “sušenje”. Parket će se iskorititi ili odljepiti i dignuti od podloge ako je vlaga u podlozi prije postave parketa bila veća od 2% ili ako postoji prodor vlage iz drugih izvora kao što su loše izvedena hidroizolacija bilo na podu, temeljima, fasadi ili terasi, kao i ako dođe do pucanja vodovodnih cijevi ili cijevi centralnog grijanja. Kod novogradnji problem vlage iz podloge se može riješiti postavljanjem parne brane ako je vlažnost podloge do 4% ili ugradnjom suhih estriha, ali građevinsku vlagu iz zidova jedino možete smanjiti isušivačima zraka.

Kod postavljanja parketa na betonsku podlogu dozvoljena vlažnost podloge može biti maximalno 2%. što obavezno treba utvrditi mjerenjem mjernim istrumentom. Betonska podloga mora biti suha, čista (očišćena od prašine), ravna, bez pukotina, otporna na pritisak (betonski estrih bi trebao imati tlačnu čvrstoću 30 N/mm2, i čvrstoću na savijanje 7 N/mm2 kao i minimalnu debljinu 5 cm), završno obrađena, čvrsta na smicanje 20 kg/cm2 i upijajuća. Prije postavljanja parketa preporuča se impregnirati podlogu poliuretanskim premazima kako bi betonska podloga dodatno očvrsnula, a pod se dodatno zaštitio od zaostale vlage.

Prilikom postavljanja parketa u sistem brodski pod potrebno je koristiti bezvodna dvokomponentna ljepila ili još bolje elastična jednokomponentna poliuretanska. Navedena ljepila treba koristiti obvezno i za postavu egzotičnog parketa jer su egzote masno drvo. Ako se ne koriste navedena ljepila nakon izvjesnog vremena pojaviti će se nekoliko pukotina u parketu jer ostala ljepila ne mogu izdržati naprezanja (drvo “radi”, to jest prima i otpušta vlagu iz zraka) te će se i parket odvojiti od podloge.

Kod postavljenih parketa širih od 60 mm obavezno je osigurati optimalnu vlažnost zraka od 50 do 60% ugrađivanjem ovlaživača i isušivača zraka kako bi drvo manje “radilo”. Kod postave većih dimenzija parketnih daščica potrebno je koristiti stegače (montažne gurtne) koji imaju funkciju da lamelice ostanu sljubljene te je potrebno vršiti opterećivanje postavljenog parketa dok se ljepilo ne stegne.

Kod suhe ugradnje preko pripremljene suhe podloge treba položiti vlagootpornu ivericu sa perom i utorom ili OSB ploču minimalne debljine 18 mm, a montirati ih sukladno uputama proizvođača. Takva priprema podloge omogućava postavljanje poda u vrlo kratkom roku. Parket se učvršćuje čavlićima zabijenim u pero pod kutem od 45 stupnjeva i ljepi dvokomponentnim ljepilom jer tada čavlić privuče lamelice dok ljepilo ne stegne.

DODATNE UPUTE

Za bolji uspjeh pri postavljanju i održavanju parketa treba se pridržavati sljedećih naputaka:

 1. Sav parket mora biti skladišten u zatvorenom i suhom prostoru
 2. Paket parketa ne smije biti složen na betonski pod i ne smije biti izložen suncu
 3. Preporuča se skladištenje u prostorijama s temperaturom od 18 do 20 stupnjeva C.
 4. Vlaga parketa u paketu kreće se između 7 i 10%
 5. Prije i nakon postavljanja parketa relativna vlažnost u prostoriji morala bi biti između 50 i 60% (u zimskim mjesecima zrak treba navlažiti zbog rada centralnog grijanja, a u ljetnim mjesecima zrak treba odvlažiti klima uređajem ili odvlaživačem. “Rad” parketa to jest utezanje i bubrenje može se spriječiti održavanjem vlage zraka u prostoriji između 50 i 60%
 6. Prije postavljanja parketa moraju biti gotovi svi ličilački radovi, a zidovi moraju biti potpuno suhi
 7. Pakete sa parketom ne otvarajte dok niste potpuno spremni započeti polaganje
 8. Prilikom polaganja otvarajte i polažite paket po paket
 9. Parket postavljajte na suhu podlogu maximalne vlažnosti 2% te koristite odgovarajuće ljepilo
 10. Postavljen nebrušen parket (pod) ostavite 10 do 15 dana da se prilagodi prostoru ( primi ambijentalnu vlagu ) , a tek onda pristupite završnoj obradi brušenju, kitanju i lakiranju ili uljenju. Postavljen parket možete odmah brusiti i lakirati ako je vlaga betonske podloge manja od 2%, ako je vlažnost zraka od 50 do 60% i ako je vlaga postavljenog parketa od 8 do 10%. Tada nije potrebna prilagodba parketa, jer su uvjeti za završnu obradu parketa optimalni. Brusiti i lakirati parket odmah nakon postave je najbolje ako su uvjeti optimalni jer Vam se može desiti da u slučaju velike vlažnosti u zraku parket povuče vlagu u sebe (napne se), te se može iskorititi ili da ta napetost popusti nakon dvije godine usljed rada centralnog grijanja i tada se pojave pukotine na sljubnicama parketa (razlog je pad vlažnosti zraka ispod 50% pa se parket uteže).
 11. Pod održavajte suhom ili navlaženom krpom te za to predviđenim kemijskim sredstvima
 12. Pazite na mehanička oštećenja koja mogu nastati povlačenjem nogica stola ili stolica, ili unošenjem kamenčića