Parketi

Parket je prirodan materijal i diskoloracija boja i strukture drveta je normalna (detalje pogledati pod SAVJETI ). Klasifikacija parketa se provodi prema strukturi godova drveta (usukanosti žice), izgledu, boji te veličini i gustoći kvržica . Proizvodi se kao sirovi parket, sirove parketne daske i kao gotov obrađeni parket. Proizvodi se iz raznih vrsta drveta, a na našem području najčešće je u proizvodnji hrast, bukva i jasen.

Parket se proizvodi kao sirov parket proizvodi se kao:

  1. Sirov parket
  2. Sirove daske (seljački pod)
  3. Gotov parket (lakiran ili uljen)

1. Sirov parket

Panon.hr - Parketi

MASIVNI (klasični) parket u dužina 200-700mm, širine 35- 90mm i debljinama 14 mm i 21 mm obrađen sa perom i utorom sa sve četiri strane

Panon.hr - Parketi

LAM parket debljininama 10 mm i 14 mm obrađen bez pera i utora

Panon.hr - Parketi

LAMEL parket debljine 8 mm u pločama 480×480 mm ili 640×320 mm složen na mrežici

Panon.hr - Parketi

INDUSTRIJSKI PARKET u različitim debljinama

Klasični parket

se uobičajeno klasira na četiri osnovne klase i to:

  • I klasa – EXTRA oznaka E,
  • II klasa – NATUR (STANDARD) oznaka N ili S slika sa strane sirovi parket
  • III klasa – RUSTK oznaka R
  • IV klasa – VAN STANDARDA oznaka VS

Karakteristike parketa prema klasifikaciji:

Panon.hr - Parketi

EXTRA klasa: razlike u boji male, usukanost žice mala, blistača

Panon.hr - Parketi

NATUR: razlike u boji srednje, srasle svjetle male kvržice, srednja usukanost žice, izražena lijepa struktura bočnice i polubočnice

Panon.hr - Parketi

RUSTIK: promjena boje jako velika, tamne kvrge, pukotine, zdrava bjelika i u tragovima, velika usukanost žice, grubo izražena struktura godova, moguć pojedinačni ubod mušice

Panon.hr - Parketi

VAN STANDARDA: promjena boje jako velika, velike ispadajuće i otvorene kvrge, pukotine, bjelika, ubod mušice i sve ostale greške koje ne utječu na čvrstoću i tehničku ispravnost za postavu


2. Sirove parketne daske

seljački pod dužine 600 – 2000mm, širine 120 – 200mm i debljine 21mm uglavnom sa “V” sljubnicama
SELJAČKI PODOVI se klasiraju u tri klase:

Panon.hr - Parketi

NATUR – razlike u boji male, srasle svijetle kvržice, usukanost žice izražena struktura bočnice i polubočnice

Panon.hr - Parketi

RUSTIK – razlike u boji velike, tamne i otvorene kvrge, bjelika, pukotine, grubo izražena struktura godova kitane kvrge

Panon.hr - Parketi

VAN STANDARDA: razlike u boji velike, velike otvorene i ispadajuće kvrge, kitane kvrge i pukotine, ubod mušice i sve ostale greške koje ne utječu na čvrstoću


3. Gotov obrađeni parket

(lakiran ili uljen) klasira se uglavnom na način da svaki proizvođač ima svoju klasifikaciju i svoj naziv za pojedinu klasu. Oznake su šarolike prema proizvođačima ili po oznakam A,AB, ABC, ABCD, CD i ne može se prema nazivu točno znati u koju bi klasifikaciju spadao dok se ne vidi struktura godova, izgled i veličina kvržica parketa.

U trendu je dodatna obrada parketa sa “V” sljubnicama, četkanje, kitanje tamnim kitovima, hoblanje, povećavanje pukotina koje se kitaju, umetanje čepova, itd.

Dodatna obrada povećava cijenu parketa.

Proizvodi se uljen i lakiran kao:

Panon.hr - Parketi

MASIVNI parket u debljinama 14, 18 i 21 mm

Panon.hr - Parketi

DVOSLOJNI parket u debljinama 10-11 mm

TROSLOJNI parket u debljinama 12,6-15 mm

Za sve informacije o postavi, skladištenju i održavanju parketa pogledajte na našoj web stranici pod Savjeti.

Veoma je važno da posao postavljanja parketa povjerite licenciranom i registriranom parketaru koji poznaje pravila struke.


Katalozi

panon-katalog-artisan
Panon - Katalog: Heritage