Tel: (051) 503-690, (051) 503-691
Fax: (051) 503-692

Seljački pod

Seljačkim podovima mogu  se smatrati parketne  daščice većih  dimenzija i  to dužine  preko 600 mm i  širine  veće  od  70 mm,  a debljine  mogu  biti   14, 15  ,  18 ,21, 22 mm, koje se postavljaju na način brodskog  poda.  Neki  proizvođači  isporučuju  seljački  pod  u raznim  dužinama  počevši  od dužine  300 mm  pa  na  više.  Izrada  takvih parketnih  letvica  se  četka,  hobla, i struže  te bajca u  razne  nijanse boja iz  razloga  da  pod  izgleda  što  starije.  Klasifikacija  je  drugačija  u  odnosu   na  parket.  Seljački   pod  se  izrađuje  u skoro  svim vrstama  drveta.

Sljubnice  se mogu izraditi  na  način  da  imaju  skošenja sa  sve  četiri  strane. Za takve parketne  daščice možemo  reći  da  imaju  “V”  sljubnicu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U zadnje vrjeme sve se učestalije kao konačni premaz za ovakve podove koristi ulje.