Tel: (051) 503-690, (051) 503-691
Fax: (051) 503-692

Ljepila

Ljepila za parkete možemo podijeliti na disperzivna (na bazi vode), ljepila od umjetnih smola na bazi otapala, poliuretanska dvokomponentna ljepila na bazi reaktivne smole bez otapala i poliuretnska jednokomponentna elastična ljepila.

Za sve vrste ljepljenja parketa na podloge prije nanošenja ljepila treba pripremiti podlogu na način da bude ravna , glatka, dobro očišćena od svih tragova masti, ulja, vapna i prašine. Vlažnost betonske podloge ne smije biti veća od 2,0% ili ako je vlažnost veća treba upotrijebiti predpremaze za zaštitu od zaostale vlage koji se još koriste i prije ljepljenja dvokomponentnih ljepila.

Na pripremljenu podlogu ljepilo se nanosi nazubljenom lopaticom (špahtlom) na površinu ravnomjerno i pravilno.